Strifast Underhåll

Med Strifast Underhåll får du ett komplett system för underhålls-planering av lägenheter, lokaler, byggnader och markanläggningar. Genom att använda systemets analysmöjligheter skapar du enkelt en underhållsplan för 10, 20 eller valfritt antal år, med kostnadsspecifikation för varje enskilt år. Genom att använda Excels grafiska funktioner blir det dessutom en mycket lättfattlig presentation för styrelsen eller en bostadsrättsförening.

Överskådlig grundbild

I systemets överskådliga grundbild får du en direkt bild av underhållsstatusen för den aktuella lägenheten eller byggnaden. Information presenteras om hyresgäster, kostnad för ev. tidigarelagt underhåll samt årlig vinst vid senarelagt underhåll.

Anpassat för HLU

Strifast Underhåll är anpassat för hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll (HLU) med direkt överföring av rabatter till Strifast Hyra. Med flexibla underhållskoder kan systemet anpassas för er förvaltning.

Rapporter & brev

Strifast Underhåll har listor och rapporter för inventering, hyresgästbeställningar, besiktning, status och analys.

Copyright © 2020 Stringenta AB • Producerad av Stringenta AB