Strifast Serviceanmälan

Med Strifast Serviceanmälan förenklar du arbetet med akuta fel och serviceåtgärder i fastighetsförvaltningen.

Struktur & funktion

De grundläggande registren med information om hyresgäster, lägenhetsfakta, byggnader och markanläggningar delas med Strifast Hyra. Utöver dessa register kan systemet anpassas efter förvaltningens behov med hjälp av egna servicekoder (på en detaljerad eller mer övergripande nivå). Uppföljning kan göras på vidtagna åtgärder på en serviceanmälan.

Strifast Serviceanmälan ger dig ett bra stöd för att bevaka och följa upp registrerade serviceanmälningar.

Copyright © 2020 Stringenta AB • Producerad av Stringenta AB