Kundreferenser

För att få information om hur Strifast Fastighetssystem fungerar i förvaltarens vardag finns inget bättre sätt än att ta del av användarnas egna erfarenheter och upptäckter. Vi har samlat några intryck från våra användare.

Blomberg Bostäder AB

Blomberg Bostäder AB i Lycksele startades 1999 och är ett familjeägt företag. I företaget arbetar hela familjen Blomberg samt fastighetsskötaren Villy Ohlsson.

"Vi har använt Strifast och Visma Administration 500 i drygt ett år. Det har gett oss en väl fungerande fastighetsadministration och ekonomifunktion med en klockren integration.

Strifast har alla funktioner vi behöver. Det är lätt att jobba i, och med integrationen mot Visma Administration för vi enkelt över bokföringsunderlagen till redovisningen. Det besparar oss en hel del manuellt arbete.

Om vi behöver support så får vi alltid snabb och professionell hjälp."

- Joachim Blomberg, ägare till Blomberg Bostäder i Lycksele

Häglunds Fastighetsförvaltning

Häglunds Fastighetsförvaltning är familjeägd i 4:e generationen och äger och förvaltar bostadslägenheter och lokaler om ca 60.000 kvm i Eslöv, Lund och Staffanstorp.

"Vi har använt Strifast Fastighetssystem sedan det lanserades och har aldrig haft anledning att byta. Tillsammans med Visma Compact har vi tillgång till alla de funktioner vi behöver för att bedriva en kostnadseffektiv förvaltning och bokföring.

Särskilt supporten och Stringentas nära utvecklingsarbete med sina kunder vill vi lyfta fram som värdefullt. Genom ett personligt bemötande kan ofta specifika önskemål och förbättringsförslag implementeras på kort sikt."

- Martin Häglund, delägare Häglunds Fastighetsförvaltning i Eslöv

Schenker Property Sweden AB

Schenker Property Sweden AB förvaltar över 500 000 kvm lokalyta i sina logistikfastigheter över hela Sverige, varav 10% till externa hyresgäster.

"Vårt lokalbestånd kräver ett hyressystem som är välutvecklat, användar-vänligt, flexibelt, lätt att integrera, utvecklingsbart – till rimliga kostnader. Strifast uppfyller detta med råge och stödjer oss i vår kunddialog. Systemet erbjuder även många möjligheter som vi i dagsläget inte nyttjar."

- Bo Ullström, controller hos Schenker Property Sweden AB

Copyright © 2017 Stringenta AB • Producerad av Stringenta AB