Strifast Hyra

Strifast Hyra är ett kvalificerat och funktionsrikt system för hyresdebitering och administration av fastigheter, lägenheter, lokaler och hyresgäster. Strifast Hyra utgör kärnan i Strifast Fastighetssystem runt vilken helt integrerade tillval och moduler kan kopplas på i takt med att behoven förändras.

Struktur

Strifast Hyra hanterar register för fastighetsägare, områden, fastigheter, byggnader, uppgångar, lägenheter och hyresgäster. Registren delas med övriga moduler.

Flexibilitet

Strifast hanterar alla kända hyressättningsmodeller och har helt flexibla debiteringsmodeller. Alla avgifter samt tillägg/avdrag på såväl objekt- som kontraktsnivå är tidsstyrda vilket underlättar registreringen av nya kontrakt i förväg. Tillägg och avdrag baseras på ett flertal olika beräkningsmodeller och kan dessutom prissättas. Med systemets nya tillval för komplexa lokaler kan även lokaler som ändras över tid hanteras på ett dynamiskt och överskådligt sätt.

Ett kontrakt kan kopplas till flera personer där varje person har en specificerad roll. Roller som kontraktshavare, 2:a handskontraktshavare, avimottagare, boende, kontakt och borgensman kan användas.

Funktion

Strifast Hyra omfattar de funktioner som behövs för en effektiv hyresadministration, såsom kontraktshantering, hyresdebitering med möjlighet till samfakturering, krav och reskontra. Framtida och retroaktiva hyresändringar kan hanteras.

Strifast Hyra kan byggas på med ett antal olika tillval, till exempel:

  • OCR och autogiro
  • BRF-hantering
  • Samfakturering och index
  • Hantering av komplexa lokaler
  • Dokumenthantering
  • Säljstöd (bostadskö)
  • Fakturaservice

Rapporter & brev

Strifast är mycket uppskattat för sitt rika utbud av rapporter. Kontraktsutskrifter och brev görs smidigt via dokumentmallar i Word.

Strifast har även integration mot Fastighetsägarnas Dokument. I webbtjänsten kan du enkelt upprätta och samla alla dina avtal på ett ställe.


Copyright © 2020 Stringenta AB • Producerad av Stringenta AB