Välkommen till Stringenta

Stringentas affärsidé är att utveckla kraftfulla och användarvänliga systemlösningar tillsammans med en god utbildnings- och konsulthjälp. Vi är specialiserade på små och medelstora kunder, med högt ställda krav på funktion och integration med andra systemlösningar. Vårt fastighetssystem Strifast utgör ett av de plussystem som kan kopplas till Vismas ekonomiprogram.
Visma plussystem

Strifast Fastighetssystem

Strifast är ett väl beprövat, funktionsrikt, modulbaserat fastighetssystem för små och medelstora fastighetsförvaltande företag och organisationer. Moduler finns för Hyra, Servcieanmälan och Underhåll. Med Strifast kan du växa i takt med att behoven förändras.
Boka webbvisning

Nyheter

2019-11-01

Vi har flyttat till Sparrekontoret på Sparregatan 20 i centrala Borås.
Läs mer »

Referenser

Vi använder Strifast Fastighetssystem och Visma Administration. Tillsammans med Stringenta AB har vi byggt hanteringen av vår förvaltning av bostadsrätter. Strifast passar vår förvaltning mycket bra och är enkelt att arbeta med, Västporten.
Läs mer »

Vi stödjer

Vi stödjer Casa Minunata, en skola för handikappade barn i Rumänien.
Läs mer »

Copyright © 2020 Stringenta AB • Producerad av Stringenta AB